Επικοινωνία

Το Δελτίο αποτυπώνει τους εκπαιδευτικούς προβληματισμούς της σχολικής μας κοινότητας και αποτελεί μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας με τα μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας.  Ξεκίνησε την έκδοσή του τον Μάρτιο του 1989, εκδίδεται δύο φορές το χρόνο, και στις στήλες του μπορείτε να βρείτε επιστημονικά άρθρα, σχόλια, αφιερώματα και διάφορα άλλα θέματα, σχετικά με σημαντικά εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
© Έκδοση της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου
Ν. Μίληση 3 153 51 Παλλήνη
Τηλ.: 210 66 66 117
Fax: 210 66 69 002
Email: deltio@impanagiotopoulos.gr
Υπεύθυνος σύμφωνα με τον νόμο: Α.Ι.Παναγιωτόπουλος
Συντακτική Ομάδα: Ζέφη Τρέσσου, Στέφανος Φύσκιλης, Λίνα Χάχαλη