Το Κριτικό Έργο του Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου

praktikaaa

Διαβάστε εδώ τα πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου το οποίο διεξήχθη τον Φεβρουάριο του 2017 στον Φιλολογικό Σύνδεσμο Παρνασσός. Το Συνέδριο συνδιοργανώθηκε από τους φίλους του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, το Ίδρυμα Κωστή Παλαμά και τη Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου με αφορμή τη συμπλήρωση 135 χρόνων από τη γέννηση (1901) και 35 χρόνων από τον θάνατο (1982) του Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου.

Το κριτικό έργο του Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου αποτελεί σπάνιο δείγμα του τρόπου, με τον οποίο διαμορφώνεται, εξελίσσεται και μετακενώνεται η κριτική σκέψη. Και τούτο για τους εξής λόγους: πρώτον, επειδή, αυτοδίδακτος στην κυριολεξία, θήτευσε εξ απαλών ονύχων, από την ηλικία των δεκατεσσάρων μόλις ετών, στον κριτικό προβληματισμό και μέσω της κριτικής μυήθηκε σταδιακά στα της τέχνης· δεύτερον, επειδή ασχολήθηκε με πολλά είδη του κριτικού λόγου, από έφεση προς τα γράμματα αλλά και από βιοποριστικές ανάγκες κινούμενος· και τρίτον, διότι με την πάροδο των ετών και έπειτα από πολύμοχθο φιλολογικό έργο αξιοποίησε την κριτική σκευή του, μεταφέροντας παραγωγικά τους καρπούς της ακόμη και στα λογοτεχνικά δημιουργήματά του. Ο Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος ανδρώθηκε ως κριτικός και μέσω αυτής της ιδιότητάς του προσέγγισε την πρωτογενή πνευματική δημιουργία.

pdf-icon