Η Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην εποχή του Κορωνοϊού COVID-19

anastasiadis

του Παναγιώτη Αναστασιάδη

Η πραγματικότητα του νέου κορωνοϊού Covid-19 και οι επιπτώσεις της πανδημίας σε διεθνές επίπεδο διαμορφώνουν ένα πρωτόγνωρο σκηνικό για τους πολίτες αλλά και τις οργανωμένες κοινωνίες. Τα εκπαιδευτικά συστήματα σε διεθνές επίπεδο κλήθηκαν να σηκώσουν σε ελάχιστο χρόνο την ευθύνη της μετάβασης σε ένα νέο περιβάλλον υποστήριξης της μάθησης στο σπίτι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η εργασία διαρθρώνεται σε δύο κύρια μέρη. Στο πρώτο μέρος, το ενδιαφέρον εστιάζεται σε μια πρώτη καταγραφή των ενεργειών με βάση τις οποίες τα εκπαιδευτικά συστήματα τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας. Στο δεύτερο μέρος, διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι το νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον που αναδύεται δεν θα πρέπει να αναλωθεί στον υποστηρικτικό του ρόλο στο πλαίσιο των έκτακτων συνθηκών που βιώνουμε, αλλά οφείλει να προετοιμάσει τη μετάβαση «στο Ανοιχτό Σχολείο της Διερευνητικής Μάθησης, της Συνεργατικής Δημιουργικότητας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Ένα σχέδιο τριών φάσεων προτείνεται προς αυτή την κατεύθυνσή.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.