Τα projects στη Β΄Δημοτικού…

Στο πλαίσιο των μαθημάτων της Γλώσσας και της Μελέτης Περιβάλλοντος οι μαθητές της Β΄ Δημοτικού εργάστηκαν διαθεματικά και προσέγγισαν τις διάφορες ενότητες με τη μέθοδο του project. Δείγματα ομαδικών εργασιών τους παρουσιάζουμε παρακάτω.
 
Θέματα από Μελέτη του Περιβάλλοντος
 
Τμήμα Β'2:
 
 
 
Ζώα της Ελλάδας (1), (2)
 
Πλανήτες (1)(2), (3)
 
Τμήμα Β'3:
 
Άγρια ζώα:
 
Θαλάσσια θηλαστικά:
 
Μέσα μεταφοράς:
 
Χόμπι:
 
 
 
 
 
 
 
Λογοτεχνία και Μελέτη του Περιβάλλοντος και Γλώσσα (Τμήμα Β'1)
 
Αίσωπος:
 
Aγγελική Βαρελά «Μια παράξενη μέρα»: