Η Μυθολογία σε κόμικς... Γ' Δημοτικού

Στο μάθημα της Πληροφορικής οι μαθητές της Γ’ Δημοτικού έφτιαξαν τις δικές τους ιστορίες κόμικς, αντλώντας θέματα από τη Μυθολογία που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς.