Μαθητές της Α΄ Λυκείου δημιουργούν τις δικές τους ιστοσελίδες…

Στο πλαίσιο της Ερευνητικής Εργασίας (Project) της Α΄ Λυκείου οι μαθητές σχεδίασαν και υλοποίησαν τις δικές τους ιστοσελίδες σε περιβάλλον Joomla. Το Joomla είναι ένα ανοικτό λογισμικό και αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS), το οποίο μας επιτρέπει να κατασκευάσουμε ισχυρές ιστοσελίδες και online εφαρμογές. Το βασικό του πλεονέκτημα είναι πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από έμπειρους όσο και από αρχάριους σχεδιαστές και προγραμματιστές ιστοσελίδων.

team3

team2

team1