Βιωματικές Δράσεις της Α' Γυμνασίου

Οι βιωματικές δράσεις ως εκπαιδευτική καινοτομία προωθούν τη βιωματική συνεργασία και τη διερευνητική  μάθηση.

Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής οι μαθητές του τμήματος Α1 υλοποίησαν εργασίες από τη θεματική ενότητα «Φροντίζω τον εαυτό μου» και οι μαθητές  του Α2 από την ενότητα «Το σχολείο ως αθλητική κοινότητα».

Ακολουθούν εργασίες των παιδιών και από τα δύο τμήματα: