Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου διάβασαν το διήγημα του Δ. Χατζή «Ο Σιούλας ο ταμπάκος», στο οποίο αναδεικνύεται η…

Dans le cadre de l’Enseignement Civique et Moral, les élèves du collège ont réalisé des projets pédagogiques liés aux…

All students had to prepare a PP presentation on one of the Natural Wonders of the world! Mount…

All students had to find information about life in the oceans that we need to protect and care…

Ζουμ! Ζουμ! Ζουμ!              Της Άνοιξης τα έντομα γύρω μας πετούν…!            The ants are marching one by…

Les élèves de la 6ᵉ classe de l’école primaire, inspirés de leur visite à la cathédrale de Notre Dame…

Les élèves de la 4e classe de l’école Primaire, ont créé leurs ANIMAUX FABULEUX, inspirés des livres qu’ils ont…

Que se passe-t-il quand nous mélangeons l’apprentissage du français, l’imagination et les arts? Les élèves de la 3e et…

An ostinato is a repeated pattern. Primary 2 pupils created ostinato patterns…

Rests are intervals of silence in music. Primary 1 pupils played a…