Η μέρα αυτή ήταν μια μέρα διαφορετική για όλους εμάς στα Φεγγάρια.…

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος η Β' Δημοτικού γνωρίζει το…

Με αφορμή το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος, οι μαθητές της Δ΄ Δημοτικού της Σχολής μας χωρίστηκαν σε ομάδες και…

Με κατασκευές και πειράματα από τον κόσμο των φυτών καλωσόρισαν το φθινόπωρο…

An introduction was given and a fruitful discussion took place regarding the…

Primary 5 and Primary 6 students had the opportunity to sketch still…

Primary 5 and Primary 6 students were shown a demonstration on how…

Our Primary 1 students enjoyed drawing themselves and creating a huge Christmas…

Τα Ουράνια Τόξα γνωρίσαμε τα σχήματα μέσα από πολλές δραστηριότητες…

Primary 5 and Primary 6 students discussed popular beverages in the UK.…