Αμφίπολη και Φυσική Υψηλών Ενεργειών - Λύκειο

Μαθητές του Λυκείου συμμετέχουν στον Διαγωνισμό “Beamline for Schools competition 2018”που οργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών CERN. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η ομάδα των μαθητών με την επωνυμία “Muons and Marbles” σχεδίασε ένα επιστημονικό πείραμα σε μια δέσμη σωματιδίων του CERN. Στη συνέχεια, περιέγραψε γραπτά την πρότασή της “Muons and the archeological discoveries of Amphipolis” και κατασκεύασε το συνοδευτικό video https://youtu.be/0IIXv0bGROw.

Muons and Marbles