Η εξέλιξη της τεχνολογίας - Στ' Δημοτικού

Με αφορμή την ενότητα«Συσκευές»της Γλώσσας, οι μαθητές ασχολήθηκαν με την εξέλιξη της τεχνολογίας μέσα από ομαδικές ή ατομικές δραστηριότητες. Αρχικά, αφού περιηγήθηκαν σε διάφορες εκπαιδευτικές ιστοσελίδες, δημιούργησαν τις δικές τους σελίδες σε χαρτόνια δουλεύοντας ομαδικά στην τάξη. Έπειτα, παρουσίασαν σε PowerPointδιάφορες συσκευές (ηλεκτρονικός υπολογιστής, τηλέφωνο, ψυγείο κ.ά.) που έχουν εξελιχθεί με την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Τέλος, αφού διάβασαν ένα άρθρο σχετικά με τον εθισμό στο διαδίκτυο και ενημερώθηκαν στο μάθημα των ΤΠΕ για τους κινδύνους που εγκυμονεί η αλόγιστη χρήση του, έφτιαξαν γελοιογραφίες που απεικόνιζαν τις αρνητικές συνέπειες του διαδικτύου.

Το τηλέφωνο