Γνωρίζουμε τους θεούς του Ολύμπου – Γ΄ Δημοτικού

Οι μαθητές της Γ' Δημοτικού εργάστηκαν σε ομάδες με στόχο να ανακαλύψουν πληροφορίες για τη ζωή των θεών του Ολύμπου. Κατά την έρευνά τους βασίστηκαν σε έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές, όπως οι εγκυκλοπαίδειες, τα βιβλία και το διαδίκτυο και στη συνέχεια παρουσίασαν στους συμμαθητές τους τα αποτελέσματα των εργασιών τους. Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν σχετικοί μύθοι, ομοιώματα των θεών και κατασκευές των συμβόλων τους, καθώς επίσης πολλές εικόνες και ζωγραφιές που αφορούν στο σημαντικό αυτό κεφάλαιο της ελληνικής μυθολογίας.

Γ1

Γ2

Γ3