Μελετώντας τα οικοσυστήματα του τόπου μας- Δ' Δημοτικού

Στο πλαίσιο του μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος, οι μαθητές της Δ΄ τάξης του Δημοτικού της Σχολής μας είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν τα οικοσυστήματα του τόπου μας. Συγκεκριμένα, εξέτασαν τα στοιχεία των οικοσυστημάτων, τις μεταξύ τους σχέσεις αλλά και τις αιτίες από τις οποίες διαταράσσεται η ισορροπία ενός οικοσυστήματος. Στη συνέχεια, κατασκεύασαν ανά ομάδες το Κολλάζ των οικοσυστημάτων και παρουσίασαν στους συμμαθητές τους το τελικό αποτέλεσμα των εργασιών τους.

 

Δ1

Δ2

 

Δ3